Site Loader

Nova Dubnica – czechosłowacki socrealizm

Polska miała swojego Oskara Hansena, a Czechosłowacja wizjonera modernistycznej architektury. Jiri Kroha dziełem swojego życia uczynił Novą Dubnicę – robotnicze miasto, które stanęło w polu, niedaleko Trenczyna. Jeśli jeździcie do Chorwacji przez Słowację, Nova Dubnica będzie wam po drodze.